TEENUSED
ÄRIKINNISVARA HALDUS
Tagame ärikinnisvara füüsilise säilitamise, mil hoiame korras ehitiste konstruktsioonid ja tehnosüsteemid, korraldame vajalikud tööd kinnistu kasutusotstarbe tagamiseks.
Läbi ärikinnisvara majandusliku säilimise teostame kõik vajalikud tegevused, mis on seotud hallatava ärikinnisvara rahavoogudega. Tagame kulude vastavuse eelarvele ja tagame püstitatud eesmärkide täitmise.
Ärikinnisvara haldamine sisaldab kõiki korralduslikke ja üksiktegevusi, mida igal kinnisvaraobjektil tuleb teha, mille raames ulatame oma abikäe ärikinnisvara omanikele.

Personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit:

KORTERIÜHISTU HALDUS

Lähtume oma tegevusel Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning standardist EVS 807:2016.      
Sõlmides halduslepingu määrame igale objektile proffesionaalse kinnisvarahalduri, kes on Teie esimeseks kontaktisikuks ja kes tegeleb: - KÜ juhatuse ja liikmete suhtlemisega; - Ettepanekute koostamisega;
Majaduskava koostamise- ja täitmisega;
- Koosolekute korraldamise ning läbiviimisega;
- Hankekonkurssite korraldamise- ja täitmisega;
- Remonttööde organiseerimisega;
- Arvestite näitude võtmise ja edastamisega;
- Tugiteenuste korraldamisega;

Haldus
Heakord 
sise- ja välikoristus
Loe lähemalt ->
Tehnohooldus

«- Loe lähemalt
Eritööd
sh. näriliste ja muttide tõrje
«- Loe lähemalt


Personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit: